Skupina supratekutosti

Naše skupina je součástí Společné laboratoře nízkých teplot založené Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i..

Zabýváme se zejména kryogenní dynamikou tekutin, tedy širokým okruhem fyzikálních problémů spojených s prouděním chladného heliového plynu (turbulentní konvekce velmi vysokých Rayleighových čísel), normálního kapalného a supratekutého helia (kvantová turbulence, kvantová kavitace, emise zvuku).

Tato proudění zkoumáme řadou rozmanitých metod od ponořených oscilujících těles (až do milikelvinových teplot) přes tradiční metodiku tlumení druhého zvuku k detekci kvantovaných vírů až po moderní a účinné techniky vizualizace proudění jako planární laserová anemometrie (PIV) a trasování částic (PTV).

Věnujeme se také vybraným teoretickým otázkám spojeným s prouděním kvantových kapalin, jakož i výzkumu adiabatické demagnetizace, studiu vybraných problémů klasického proudění tekutin a dynamice kvantovaných vírů v supravodičích druhého druhu. Jelikož je většina našich experimentálních aparatur alespoň zčásti sestavena po domácku přímo v laboratoři, důležitou součástí našich aktivit je konstrukce nízkoteplotních zařízení a nízkoteplotní termometrie.

Vedoucí:prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Tel.: +420 951 55 2558
Fax.: +420 951 55 2567
E-mail: skrbek@nbox.troja.mff.cuni.cz
Adresa: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, Česká republika