Členové skupiny

Jméno Přísl. Pozice E-mail Telefon
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. MFFprofesor email 951 55 2558
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. MFFdocent email 951 55 2564
Ing. Josef Šebek, PhD. FZÚvýzkumný pracovník email 951 55 2772
Timofyi Chagovets, PhD. FZÚpostdok email 951 55 2893
Martin Jackson, Ph.D. MFFpostdok email 951 55 2893
Marco La Mantia, PhD. MFFpostdok email 951 55 2894
RNDr. David Schmoranzer, PhD. MFFpostdok email 951 55 2716
Maroš Skyba, PhD. FZÚpostdok 951 55 2894
RNDr. Daniel Duda MFFdoktorand
Mgr. Emil Varga MFFdoktorand
Bc. Jan Hodic MFFstudent
Bc. Tamara Skokánková MFFstudent
Bc. Patrik Švančara MFFstudent
Petra Hrubcová MFFstudent
Šimon Midlik MFFstudent

MFF = Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
FZÚ = Fyzikální ústav Akademie věd ČR