Informace pro studenty

Úvod do supratekutosti

Supratekutost v kostce aneb představujeme základní fyzikální vlastnosti supratekutého helia včetně fázových diagramů obou izotopů, dvousložkového modelu a kvantovaných vírů.

Přednášky

Informace o obecných i specializovaných přednáškách vedených členy skupiny supratekutosti.

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Témata obhájených, probíhajících a navrhovaných bakalářských, diplomových a disertačních prací. Jiná témata, či variace nabízených, je možné projednat a dohodnout individuálně.

Studentské projekty

Studentské projekty zaměřené na vybrané oblasti supratekutého proudění či obecné fyziky nízkých teplot nabízené studentům 1. a 2. ročníku.

Školy a semináře

Tematické školy a semináře zaměřené na nízkoteplotní technologie, fyziku nízkých teplot či supratekutost a kvantovou turbulenci.