LabVIEW

LabVIEW je grafické programovací prostředí používané zejména ke kontrole experimentu, sběru dat a jejich zpracování. Instalovat ho můžete buďto po stažení jeho potřebných součástí z webu National Instruments nebo ze zapůjčených DVD. K instalaci je potřeba sériové číslo, jinak bude LabVIEW fungovat pouze v Evaluation verzi. Ohledně DVD a sériových čísel mne prosím kontaktujte na david@superfluid.cz, případně na lince 2716.

Pokyny k instalaci

 1. 1. Po spuštění instalace budete tázáni na volbu ověření sériového čísla a aktivace, vyberte si:

  "I have serial numbers ..." a zatrhněte "Select and activate products ..." (vyžaduje připojení k Internetu).

 2. 2. Zadejte sériové číslo, které jsem Vám zaslal. Tomuto sériovému číslu odpovídá "Academic Site Licence", vyberte ji a pokračujte.
 3. 3. Zvolte požadované součásti/moduly/toolkity a pokračujte. Vaší pozornosti lze doporučit např. "Mathscript RT module", "Desktop Execution Trace Toolkit", "VI Analyzer Toolkit", "NI Signal Express". Pro specifická měření se mohou hodit také "Sound and Vibration Measurement Suite", "Advanced Signal Processing Toolkit", nebo "Spectral Measurements Toolkit".

  Nainstalujte "NI DAQmx" pokud používáte měřící zařízení typu DAQ od firmy National Instruments. Pokud na počítači nejsou dosud nainstalovány "NI Device Drivers" a chcete komunikovat s přístroji připojenými přes USB/GPIB/Ethernet... , nainstalujte je také. Používáte-li Real-time zařízení, nebo FPGA (programovatelná pole hradel), nainstalujte příslušné moduly.

 4. 4. Poté se instalační program pokusí najít updaty ke zvoleným součástem.
 5. 5. Zvolte složky instalace (doporučuji neměnit) a odsouhlaste všechny licence.
 6. 6. Poté budete vyzváni k aktivaci produktů. Lze k tomu použít centrálně vytvořený účet na webu National Instruments:

  • e-mail: labview.mff@gmail.com
  • heslo: secure4password

  nebo si můžete vytvořit účet vlastní. Pak zbývá se proklikat k začátku instalace.

 7. 7. Instalace je (dle počtu a druhu zvolených součástí) zdlouhavý proces, typicky trvá cca. 20 minut. Při instalaci z DVD nejspíše budete také několikrát v průběhu vyzváni k výměně DVD v mechanice.
 8. 8. Při prvním spuštění LabVIEW budete vyzváni k aktivaci - buďto pomocí již dříve uložených aktivačních kódů, nebo pomocí kódu nového. Pro získání nového kódu použijte možnost "Automatically activate through secure internet connection" potvrďte sériová čísla a zadejte přihlašovací údaje k účtu na webu National Instruments (viz. bod 6).

  Také je možné nechat si aktivační kód poslat na tento e-mail, k přihlášení na Gmailu použijte stejné přistupové údaje (prosím nezneužívat, musel bych jinak zrušit centrální účet u NI i tuto e-mailovou adresu a každý uživatel by se musel na webu National Instruments registrovat individuálně).

 9. 9. Hotovo.