Vítejte

Skupina supratekutosti je součástí Společné laboratoře nízkých teplot založené Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

Zabýváme se zejména kryogenní dynamikou normálního kapalného a supratekutého helia při teplotách blízkých absolutní nule. Svými vlastnostmi se supratekuté helium podstatně liší od klasických kapalin a vzniká v něm tzv. kvantová turbulence.

Tato proudění zkoumáme řadou rozmanitých experimentálních metod, např. měřením odezvy ponořených oscilujících těles, metodou tlumení druhého zvuku anebo přímou vizualizací proudění.

Více o supratekutosti se dozvíte v článku úvod do supratekutosti

Nabízené studentské projekty

Visualization of superfluid helium flows

The investigation of superfluid helium flows is an active and challenging research field, which is not only interesting in its own right but that has also broader implications, related, for example, to turbulence in viscous fluids or to neutron stars.

Štúdium sféricky symetrickej turbulencie v supratekutom He

Cieľom projektu je overenie existencie laminárneho a turbulentného režimu sférického tepelného protiprúdu. Predpokladá sa publikácia výsledkov v medzinárodnej odbornej literatúre.

všechny projekty

Řešené projekty a granty

  • 2020-2022 Kvantová turbulence s nanometrickým rozlišením (GAČR 2013001Y)
  • 2020-2022 Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia (GAČR 20-00918S)
  • 2019-2021 Dynamika velkých vírů v kvantové turbulenci (GAČR 19-00939S)
zobrazit vše