Granty a mezinárodní projekty

Název Číslo (agentura) Řešitel Hodnocení Období
Kvantová turbulence s nanometrickým rozlišením 20-13001Y (GAČR) David Schmoranzer v řešení 2020-2022
Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních
proudění s rotací v klasických a kvantových fázích
kryogenního helia
20-00918S (GAČR) Ladislav Skrbek v řešení 2020-2022
Dynamika velkých vírů v kvantové turbulenci 19-00939S (GAČR) Marco La Mantia v řešení 2019-2021
Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu
tepla v kryogenním heliu
17-03572S (GAČR) Ladislav Skrbek hodnocení 2017-2019
Experimentálne a numerické štúdium dynamiky
vírového klbka v kvantovej turbulencii 
368217 (GAUK) Emil Varga splněný 2017-2018
Hranice kvantové turbulence 16-00580S (GAČR) Marco La Mantia vynikající 2016-2018
Charakterizace dynamiky částic v kvantovém
proudění supratekutého hélia
1109416 (GAUK) Patrik Švančara splněný 2016-2018
Kryogenní hélium jako pracovní látka pro
studium klasické a kvantové turbulence
203/14/02005S (GAČR) Ladislav Skrbek splněný 2014-2016
Studium oscilačních proudění a kavitace
v kapalném héliu vizualizačními metodami
1968214 (GAUK) Daniel Duda splněný 2014-2016
Stacionární stav a rozpad kvantové turbulence
generované prouděním v kanálech a detekované
pomocí tlumení druhého zvuku
366213 (GAUK) Emil Varga splněný 2013-2015
Vizualizace proudění kapalného helia 203/11/0442 (GAČR) Ladislav Skrbek splněný 2011-2015
Vybrané problémy kryogenní dynamiky tekutin 202/08/0276 (GAČR) Ladislav Skrbek vynikající 2008-2012
Studium proudění supratekutého helia
pomocí vibrujícího křemenného krystalu
7953/2007 (GAUK) David Schmoranzer splněný 2007-2009
Kryogenní heliová klasická a kvantová
turbulence
202/05/0218 (GAČR) Ladislav Skrbek vynikající 2005-2007
Adiabatická demagnetizace - nová úloha
fyzikálního praktika
219/2005 (GAUK) Michaela Blazková splněný 2005-2005
Dynamika makroskopického prodění
supratekuté kapaliny
202/02/0251 (GAČR) Ladislav Skrbek vynikající 2002-2004
Termometrická úloha a inovace učebních
textů fyzikálního praktika
2435 (FRVŠ) Miloš Rotter splněný 2002-2002
Použití magnetické rezonance orientovaných
jader ke studiu poškození materiálů
167/2002 (GAUK) Miloš Rotter splněný 2002-2002

GAČR = Grantová agentura České republiky
GAUK = Grantová agentura Univerzity Karlovy
FRVŠ = Fond rozvoje vysokých škol

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní projekty

EuHIT - European High-Performance Infrastructures in Turbulence (2013-2017)
Microkelvin - European Microkelvin Collaboration (2009-2013)
Marie Sklodowska-Curie Action - projekt grantů mobility vyhlašovaný Evropskou unií (1996-současnost)

Spolupráce se zahraničními institucemi