Nabízené práce

Nabízená témata by měla sloužit jako obecné vodítko pro studenty, kteří uvažují o práci ve skupině supratekutosti. Rovněž je možné se domluvit na úpravě stávajících témat či na vypsání témat nových dle vzájemné dohody s vedoucími. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Bakalářské práce

Study of the transition from laminar to turbulent drag regime in flow due to oscillating submerged body in normal and superfluid helium
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Low Temperature Resistance Thermometry
vedoucí: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90, termodynamika fázového přechodu
vedoucí: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. 

Diplomové práce

Study of interaction between two quartz oscillators in a quantum fluid
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, Ph.D.

Thermodynamical properties of fixed points of the International Temperature Scale ITS-90
vedoucí: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

Řešené práce

Šimon Midlik, Quantum fluid dynamics and quantum turbulence probed using micro- and nano-resonators (dizertační práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.​

Patrik Švančara, Experimental investigations of liquid helium flows (dizertační práce)
vedoucí: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D.

Obhájené práce

2019

Flow instabilities due to torsional oscillators in superfluid helium (diplomová práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.

Generation and detection of quantumturbulence in He II by second sound (diplomová práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.​​

Visualization of superfluid helium flows in the proximity of boundaries (bakalářská práce)
vedoucí: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.

2018

Experimental and numerical investigation of quantum turbulence in He II (dizertační práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Drag Force Scaling and Quantum Turbulence in Superfluid Helium (diplomová práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.

2017

Quantum turbulence in superfluid helium studied by particle tracking velocimetry visualization technique (dizertační práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Visualization of particle motions in superfluid helium flows (diplomová práce)
vedoucí: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.

Měření kvantové turbulence pomocí mikrorezonátorů (bakalářská práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.

2016

Measurement of Quantum Turbulence in Superfluid Helium Using Second Sound Attenuation (bakalářská práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.

2015

Visualization of liquid Helium flows generated by an oscillating rectangular cylinder (bakalářská práce)
vedoucí: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.

2014

Steady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation (diplomová práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Low frequency oscillating systems in liquid helium (bakalářská práce)
vedoucí: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.

2013

Visualization of selected flows of superfluid helium using solid hydrogen tracer particles (diplomová práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Interaction of laser radiation with tracer particles in liquid helium (bakalářská práce)
vedoucí: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.

2012

Properties of superconductors in the terahertz frequency region (dizertační práce)
veoducí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Visualization of selected flows of water and cryogenic helium using tracer particles (diplomová práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Second sound as a tool to study quantum turbulence generated by superflow of He II (bakalářská práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, Ph.D.

2011

Investigation of cryogenic helium flows using mechanical oscillators (dizertační práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Non-metallic resistive low temperature thermometers (bakalářská práce)
vedoucí: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

2010

Visualization techniques in studies of oscillatory flows (bakalářská práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

2008

Experimental Investigation of Quantum Turbulence in Superfluid 4He (dizertační práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Vortex dynamics in superconductors (diplomová ráce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

2007

Flow of normal and superfluid helium studied by a vibrating quartz crystal (bakalářská práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Vibrating quartz crystal as a tool for studying the flow of cryogenic fluids (diplomová práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

2006

Adiabatic demagnetization as a new task for student alboratory excercises - Magnetic cooling (dizertační práce)
vedoucí: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

Quantized vortices in superfluid He II (bakalářská práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Study of flow and quantum turbulence in He II (bakalářská práce)
vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.