doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
docent

site:upload/rotter.JPG

Telefon
+420 951 55 2564

Fax
+420 951 55 2567

E-mail
Milos.Rotter@mff.cuni.cz

Místnost
V 165 (1. patro, Vývojové dílny Troja)