Petra Hrubcová
student

site:upload/hrubcova.jpg

petra.hrubcova@gmail.com

Místnost: L023

+420 724 365 175 

Google scholarNa oddělení jsem se zapojila po svém prvním ročníku díky studentskému projektu. Jeho cílem bylo porovnat různé metody výpočtu rychlostí z naměřených poloh.  Ve skupině se pod vedením Dr. Marca La Mantii, Ph.D. zabývám tzv. counterflow prouděním supratekutého helia, které zkoumáme vizualizováním částic. Proudění následně porovnáváme s klasickými viskózními tekutinami. Ve své bakálářské práci jsem se věnovala vlivu fyzických překážek, např. stěn či rezistorových topení, na množství vírů v heliu.