Studentské projekty

site:upload/projects/proj_mlm1.jpg

Preparation of cryogenic visualization experiments in a long channel

Help us to improve the current cryogenic visualization setup!

Více
site:upload/projects/ev1_thumb.png

​Dizajn a výroba nízkofrekvenčných senzorov druhého zvuku pre priestorovo rozlíšené meranie hustoty kvantovaných vírov

Technika tlmenia druhého zvuku, tzn. vĺn teploty v supratekutom héliu, je cenným experimentálnym nástrojom pre výskum kvantovej turbulencie.

Více
site:upload/projects/ev2_thumb.png

Numerické štúdium väzby systému kvantovaných vírov na koherentné štruktúry v normálnej zložke v supratekutom héliu

Pomocou numerických simulácií typu modelu vírových čiar budete študovať rôzne modelové scenáre interakcie klbka kvantovaných vírov s predpísanými koherentnými štruktúrami v normálnej zložke.

Více
site:upload/projects/Arduino_thumb.jpg

​Mechanický prúdový chránič pre obvod vodného chladenia

Na základe platformy Arduino navrhnete systém pre kontrolu prietoku chladiacej vody v nízkoteplotných experimentoch.

Více