Studentské projekty

site:upload/projects/ev1_thumb.png

​Dizajn a výroba nízkofrekvenčných senzorov druhého zvuku pre priestorovo rozlíšené meranie hustoty kvantovaných vírov

Technika tlmenia druhého zvuku, tzn. vĺn teploty v supratekutom héliu, je cenným experimentálnym nástrojom pre výskum kvantovej turbulencie.

Více
site:upload/projects/ev2_thumb.png

Numerické štúdium väzby systému kvantovaných vírov na koherentné štruktúry v normálnej zložke v supratekutom héliu

Pomocou numerických simulácií typu modelu vírových čiar budete študovať rôzne modelové scenáre interakcie klbka kvantovaných vírov s predpísanými koherentnými štruktúrami v normálnej zložke.

Více
site:upload/projects/Arduino_thumb.jpg

​Mechanický prúdový chránič pre obvod vodného chladenia

Na základe platformy Arduino navrhnete systém pre kontrolu prietoku chladiacej vody v nízkoteplotných experimentoch.

Více
site:upload/mlm_proj_intro.jpg

Visualization of superfluid helium flows

The investigation of superfluid helium flows is an active and challenging research field, which is not only interesting in its own right but that has also broader implications, related, for example, to turbulence in viscous fluids or to neutron stars.

Více
site:upload/tangle_alpha.png

Štúdium sféricky symetrickej turbulencie v supratekutom He

Cieľom projektu je overenie existencie laminárneho a turbulentného režimu sférického tepelného protiprúdu. Predpokladá sa publikácia výsledkov v medzinárodnej odbornej literatúre.

Více