Studentské projekty

site:upload/mlm_proj_intro.jpg

Visualization of superfluid helium flows

The investigation of superfluid helium flows is an active and challenging research field, which is not only interesting in its own right but that has also broader implications, related, for example, to turbulence in viscous fluids or to neutron stars.

Více
site:upload/tangle_alpha.png

Štúdium sféricky symetrickej turbulencie v supratekutom He

Cieľom projektu je overenie existencie laminárneho a turbulentného režimu sférického tepelného protiprúdu. Predpokladá sa publikácia výsledkov v medzinárodnej odbornej literatúre.

Více
site:upload/fork_strobo.png

Stroboskopická vizualizácia 4.2kHz piezoelektrickej ladičky

Stroboskop je zariadenie umožňujúce vizualizovať cyklické javy, ktorých frekvencia f je často mnohokrát vyššia ako frekvencia snímkovania f0. Oscilujúci objekt je osvetľovaný krátkymi svetelnými pulzmi a zaznamenáva sa jeho zdanlivý pohyb, ktorý potom prebieha na omnoho nižšej frekvencii (f mod f0).

Více