​Mechanický prúdový chránič pre obvod vodného chladenia

site:upload/projects/Arduino_thumb.jpg

Vedoucí: Mgr. Emil Varga

Výkonné pumpy potrebné v nízkoteplotnom výskume často potrebujú vodné chladenie ktoré musí bežať neustále aj bez ľudského dozoru. Únik chladiacej vody (napr. pri zlyhaní tesnenia alebo poškodenom potrubí) do laboratória však môže spôsobiť obrovské škody ak nie je prívod vody rýchlo uzavrený.

Vaším cieľom v rámci tohto projektu bude zostrojiť zariadenie, ktoré bude monitorovať dopredný a spätný prietok vody a pri odhalení problému (ako napr. nerovnajúci sa prítok a odtok) prietok zastaviť a upozorniť poverenú osobu. Projekt bude zahrňovať prácu s platformou Arduino (predpokladá sa znalosť všeobecného programovania aspoň na úrovni základného kurzu) a elektromechanickými prvkami ako senzory tlaku/prietoku a solenoidné ventily.